Maria van Gelre

‘Ik, Maria van Gelre. De hertogin en haar uitzonderlijke gebedenboek’, is de tentoonstelling die komend najaar plaatsvindt in Museum Het Valkhof te Nijmegen. Deze schitterende tentoonstelling biedt een ruime selectie pagina’s uit het manuscript van Maria, hertogin van Gulik en Gelre (1380-1429). Daarnaast illustreert een groot aantal objecten en kunstwerken het culturele klimaat in Frankrijk, de hertogdommen Gelre en en Gulik en de stad Keulen rond het jaar 1400.

Maria kwam als Marie d’Harcourt ter wereld en was een telg uit een belangrijk Normandisch geslacht. Ze verbleef aan het hof van Louis d’Orléans als hofdame van zijn echtgenoot, Valentina Visconti. Ze was dus door en door vertrouwd met de hoogste Franse hofcultuur. Als pion in de toenmalige ‘geo-politiek’ trouwde Maria in 1405 met de Guliks-Gelderse hertog Reinald IV. Uit de archieven blijkt dat Maria een opmerkelijk actieve rol had in het landsbestuur. Ook de Verbondsbrief van 1418 hield haar nadrukkelijk bezig. Om die reden richt het Middeleeuwen Symposium 2018 zich op bestuur en cultuur in de laat-middeleeuwse Nederlanden.

De Radboud Universiteit onderhoudt een inspirerende website over het onderzoek naar Maria en haar gebedenboek. Dit project wordt geleid door Prof. Dr. Johan Oosterman, tevens dagvoorzitter van het Middeleeuwen Symposium.

Header-NL (002)