Symposium

Op VRIJDAG 21 JUNI  vertellen onderzoekers over de dynamische verhoudingen in het Noordzeegebied van de negende eeuw. Het programma ziet er als volgt uit:

10.30 uur: Ontvangst met koffie en lekkernij.

11.00 uur: Welkomstwoord door de organisatie en de gemeente Zutphen

BLOK 1: MENSEN EN MUNTEN LANGS DE NOORDZEE

11.20 uur: Fries, Frankisch en Viking. Het Fries kustgebied als overgangszone tussen twee werelden. Dr. Nelleke IJssennagger, conservator National Trust UK

11.50 uur: Sceatta’s, munten van onschatbare waarde! Een nieuwe visie op uitwisseling rond de Noordzee in de eerste helft van de 8ste eeuw. Dr. Frans Theuws, hoogleraar Universiteit Leiden

12.20 uur: Vragen en discussie

12.30 uur: Lunch, met gelegenheid tot verkenning in en rond de Walburgiskerk.

BLOK 2: UIT EN THUIS MET DE VIKINGEN

13.45 uur: Viking violence in Denmark. The Erritsø fortification and why Harold Bluetooth placed Jelling in Jutland. Dr. Mads Ravn, archeoloog en conservator Vejle Museerne DK *)

14.15 uur: The winter camp of the Viking Great Army at Torksey, 872-873. Dr. Dawn Hadley, Professor of Medieval Archaeology, York University UK *)

14.45 uur Vragen en discussie

15.00 uur koffie/theepauze

BLOK 3: STEDEN IN EN AAN DE STEIGERS

15.30 uur: Het Valkhof in vlammen. Enkele gedachten over de Vikingaanval op Nijmegen, 880-881. Arjan den Braven, Universiteit Leiden

16.00 uur: “Danis Vestris” en de graaf van Vlaanderen: Governance & power in en om Vlaanderen in relatie tot de Deense Vikingen (eind 9de-midden 11de eeuw). Dr. Dries Tys, hoogleraar Vrije Universiteit Brussel

16.30 uur: Vragen en discussie

16.45 uur: Afsluiting gevolgd door hapje en drankje.

*) De lezingen van Dawn Hadley en Mads Ravn zijn in het Engels.