Welkom

Het vierde Middeleeuwen Symposium richt zich op de dynamische verhoudingen tussen steden, adel en vorsten in de 15de eeuw. Directe aanleiding vormt de verbondsbrief van 1418 waarmee Gelderse adel en steden inspraak eisten in de opvolging van hertog Reinoud en hertogin Maria van Gelre. Het conflict liep hoog op en na het overlijden van haar man werd Maria de toegang tot het hertogdom ontzegd. Ze zou er nooit meer terugkeren.

Ook elders in de Nederlanden veranderden de verhoudingen en dat uitte zich niet alleen op bestuurlijk vlak. De ambities van de diverse partijen werden bijvoorbeeld in culturele en sociale vorm gegoten, zoals liederen, architectuur en ceremonies. Daarnaast werd de geo-politieke invloed van Bourgondië steeds concreter. De voortschrijdende centralisatie ging gepaard met meer inspraak en carrièreperspectief voor adellijke en stedelijke elites. In de Late Middeleeuwen werd dus volop ‘geëxperimenteerd’ met politiek, bestuur en conflict. De relicten daarvan zijn nog herkenbaar in ons huidig politiek bestel.

Tijdens het symposium zullen 6 sprekers vertellen over hun onderzoek naar bestuurlijke verhoudingen in de laatmiddeleeuwse Nederlanden. Zij zijn verbonden aan diverse Nederlandse en Vlaamse universiteiten en schetsen een levendig palet van partijen, persoonlijkheden en hun perikelen.

Het Middeleeuwen Symposium 2018 sluit aan bij het onderzoeksproject over Maria van Gelre van de Radboud Universiteit. Prof. Dr. Johan Oosterman leidt dit project en is tevens dagvoorzitter van het symposium.

logos2018hor