Vooraankondiging: Nieuws uit de Negende Eeuw

De vroege middeleeuwen lijken een donkere periode. Toch levert de combinatie van de beperkte bronnen en recente archeologische vondsten een verrassend en veelzijdig beeld van samenleving, cultuur en bestuur. De stad Zutphen is daarvan een goed voorbeeld. In 1995 werden in de binnenstad de restanten van een Vikingaanval aangetroffen. Deze ‘crime scene’ uit ca 890 vormt mede de verklaring voor de Karolingische ringwal die elders in de stad is aangetroffen.

Hoe lagen in breder kader de machtsverhoudingen in de negende eeuw? Waarom vertrokken de Vikingen uit Denemarken en waarom was hun expansie gericht op het huidige Nederland? Hoe gingen de Karolingische en Angelsaksische machthebbers om met deze dreiging, of zagen ze de Vikingen ook als militaire en politieke partners? De laatste jaren zijn veel nieuwe inzichten ontstaan over cultuur, economie en politiek van de Negende Eeuw. Samengevat blijft weinig overeind van de klassieke denkbeelden.

De vijfde editie van het Middeleeuwen Symposium biedt volop ‘Nieuws uit de Negende Eeuw’. Voor de liefhebbers vindt op donderdag 20 juni zelfs een echte ‘collegetour’ plaats met 2 top-archeologen uit Groot-Brittannië en Denemarken. Dawn Hadley (Universiteit York) leidde de opgraving van het opzienbarende Vikingkamp Torksey. Mads Ravn (Museum Velje, DK) onderzoekt de Vikingburcht van Erritsoe. Zij zullen over deze cases vertellen en daarnaast over de machtsverhoudingen in Denemarken en Engeland. Deze verhalen houden verrassend verband met ontwikkelingen op het Europese vasteland. Beide sprekers zullen ook aantreden in het symposium van vrijdag 21 juni.

Deze editie treedt de Universiteit Leiden op als kennispartner. Dr. Roos van Oosten is dagvoorzitter. In totaal vertellen 6 specialisten over hun historisch en archeologisch onderzoek naar de Negende Eeuw. In de loop van januari zal het volledige programma bekend zijn.