Welkom

HELAAS GAAT HET SYMPOSIUM NIET DOOR
VANWEGE DE SITUATIE ROND HET CORONA-VIRUS.

De Middeleeuwen: een donkere periode waarin geweld, geloof en mannen de samenleving domineerden. Vrouwen kwamen er amper aan te pas. Ten minste, zo luidt het cliché. Het Middeleeuwen Symposium brengt in samenwerking met de Radboud Universiteit een ander verhaal. Prof.Dr. Johan Oosterman is dagvoorzitter.

Tijdens het symposium op 12 juni geven zeven sprekers van Nederlandse, Vlaamse en Engelse universiteiten de middeleeuwse vrouw weer een gezicht. Op 11 juni bieden we een verdiepende ‘College Tour’ aan.

Vrouwen hadden rechten die ze gebruikten om handel te drijven of hun mening te verkondigen. Hun keuzes in relaties werden vaak gerespecteerd en hun erfenissen beschermd. Ook in politiek en conflict toonden vrouwen leiderschap. Adellijke vrouwen waren ambitieus en legden hun strategieën vast in architectuur, interieurs en grafmonumenten. Vrouwen speelden ook een prominente rol in de Moderne Devotie, Sommigen ontwikkelden een intense, persoonlijke geloofspraktijk.

Tijdens de ‘College Tour’ op 11 juni spreekt Dr. Rachel Delman (University of York) uitgebreid over de manier waarop adellijke vrouwen hun macht etaleerden via residenties en interieurs. Dr. Godelinde Perk (University of Oxford) vertelt over een aantal beroemde devote vrouwen, hun religieuze beleving en hun invloed op de kerk.

Liefhebbers van de Middeleeuwen kunnen zich weer twee dagen prima vermaken in Zutphen. Inschrijven voor één van beide dagen kan natuurlijk ook.