Welkom

Het Middeleeuwen Symposium 2018 richt zich op de dynamische verhoudingen tussen steden, adel en vorsten in de 15de-eeuwse Nederlanden. Directe aanleiding vormt de verbondsbrief van 1418, die op 3 mei zeshonderd jaar oud is, waarmee Gelderse steden en ridderschap inspraak eisten in de opvolging van hun hertog Reinald en benadrukten dat ze eenheid wilden. Het conflict liep hoog op en na het overlijden van haar man werd hertogin Maria de toegang tot het hertogdom ontzegd. Ze zou er nooit meer terugkeren.

Ook elders in de Nederlanden veranderden de verhoudingen en dat uitte zich niet alleen op bestuurlijk vlak. Ambities en tradities werden ook in culturele en sociale vorm gegoten, zoals liederen, toernooien en ceremonies. Daarnaast werd de politieke invloed van Bourgondië steeds concreter. De toenemende centralisatie ging gepaard met meer inspraak en diplomatie, maar kon ook leiden tot oproer en oorlog. In de late middeleeuwen werd dus volop ‘geëxperimenteerd’ met politiek, bestuur en conflict.

Tijdens het symposium vertellen zeven sprekers over hun onderzoek naar bestuurlijke verhoudingen in de laatmiddeleeuwse Nederlanden. Zij zijn verbonden aan diverse Nederlandse en Vlaamse universiteiten en schetsen een levendig palet van partijen, persoonlijkheden en hun perikelen.

Het Middeleeuwen Symposium 2018 sluit aan bij het onderzoeksproject over Maria van Gelre en haar gebedenboek, een samenwerking van Radboud Universiteit, Staatsbibliotheek Berlijn en Museum Het Valkhof. Prof. Dr. Johan Oosterman leidt dit project en is tevens dagvoorzitter van het symposium.

logos2018hor