Programma

Het Middeleeuwen Symposium 2018 biedt onderzoekers een podium om te vertellen over bestuurlijke verhoudingen in de late middeleeuwen. Het programma ziet er als volgt uit:

10.30 uur: Ontvangst met koffie en lekkernij.

11.00 uur: Welkomstwoord door de organisatie en de gemeente Zutphen

BLOK 1: VORSTELIJKE MACHT EN ONMACHT

11.15 uur: Centralisatie of confederatie? De relatie tussen heerlijkheden en staatsvorming in de Nederlanden, 1300-1600. Jim van der Meulen, Universiteit Gent

11.45 uur: Vorst aan de grond. De financiële en politieke problemen van hertog Arnold van Gelre (1410-1473). Jaap Ligthart, Universiteit Leiden

12.15 uur: Vragen en discussie

12.30 uur: Lunch, met gelegenheid tot verkenning in en rond de Walburgiskerk.

BLOK 2: VORSTINNEN IN DE VOORSTE LINIE

13.45 uur: De hertogin aan de onderhandelingstafel. Maria van Gulik en Gelre en de Gelderse Verbondsbrief van 1418. Prof. Dr. Johan Oosterman, Radboud Universiteit

14.15 uur: Van pion naar partijleidster? Margaretha van Bourgondië (1374-1441) en de Bourgondische machtsovername in Holland. Dr. Margreet Brandsma, Universiteit Leiden

14.45 uur Vragen en discussie

15.00 uur koffie/theepauze

BLOK 3: STAD EN STAAT IN SAMENSPEL

15.30 uur: Eendracht maakt macht. De geschiedenis van middeleeuwse stedenbonden in de Zuidelijke Nederlanden. Dr. Jelle Haemers, KU Leuven

16.00 uur: Brabant à(vant) la carte. Hertogelijke en stedelijke representaties van het hertogdom Brabant in administratieve en literaire bronnen (1356-1500). Kim Overlaet en Arend Elias Oostindiër, Universiteit van Amsterdam

16.30 uur: Vragen en discussie

16.45 uur: Afsluiting gevolgd door hapje en drankje.