De Middeleeuwen: een donkere periode waarin geweld, geloof en mannen de samenleving domineerden. Vrouwen kwamen er amper aan te pas. Ten minste, zo luidt het cliché. Het Middeleeuwen Symposium brengt in samenwerking met de Radboud Universiteit een ander verhaal. Dagvoorzitter is Prof.Dr. Johan Oosterman.

Hun maatschappelijke positie was zeker niet makkelijk, maar toch schetsen archieven, boeken en kunst een beeld van vrouwen die wel degelijk een stempel drukten op hun leven en hun omgeving. Vanwege de positieve reacties van vorig jaar wijden we ook een verdiepende ‘College Tour’ aan dit thema.

In Nederlandse steden hadden vrouwen zeker rechten, die ze gebruikten om handel te drijven, hun mening te verkondigen en hun wil door te drukken. Zelfs in opstanden pakten ze een leidende rol. Ook hun keuzes in relaties werden vaak gerespecteerd en hun erfenissen beschermd. Sommige religieuze vrouwen ontwikkelden een geloofspraktijk, gericht op een intense, persoonlijke beleving. Vrouwen speelden ook een prominente rol in de opkomst van de Moderne Devotie. Op bestuurlijk vlak toonden vrouwen ambities, gericht op de belangen van hun familie en onderdanen. Daartoe ontwikkelden ze strategieën die bijvoorbeeld in gebouwen, interieurs en grafmonumenten werden vastgelegd.

Tijdens het symposium op 12 juni geven zeven sprekers de middeleeuwse vrouw weer een gezicht. Zij zijn verbonden aan Nederlandse, Vlaamse en Engelse universiteiten en zullen vertellen over hun actueel onderzoek.

Tijdens de ‘College Tour’ op 11 juni spreekt Dr. Rachel Delman (University of York) over de manier waarop adellijke vrouwen hun macht bewust etaleerden via hun residenties en landgoederen. Dr. Godelinde Perk (University of Oxford) vertelt over de persoonlijke geloofspraktijk van religieuze vrouwen. Het lichaam speelt daarbij een verrassende rol en hielp hen om liturgische teksten makkelijker te herinneren. De ‘College Tour’ biedt tevens diverse lezingen en excursies in het spoor van vrouwen in de middeleeuwse stad.

Liefhebbers van de Middeleeuwen kunnen zich weer twee dagen prima vermaken in Zutphen. Inschrijven voor één van beide dagen kan natuurlijk ook.