SYMPOSIUM EN COLLEGETOUR ZIJN VOLGEBOEKT

De Hanze spreekt blijvend tot de verbeelding door haar combinatie van internationale samenwerking en daadkracht, zeker gezien de actuele uitdagingen op het wereldtoneel. Het leven van de koopman ging echter niet altijd voor de wind en steden raakten regelmatig betrokken bij conflict. Dus hoe werkte de Hanze precies? Onder voorzitterschap van Dr. Hanno Brand (Fryske-Akademy/RUG) biedt de zesde editie van het Middeleeuwen Symposium de nieuwste inzichten in dit netwerk van steden en kooplieden.

De Hanze ontstond uit losse gemeenschappen van kooplieden die solidariteit en slagvaardigheid toonden wanneer dat nodig was. Vanwege de nauwe economische en politieke banden tussen kooplieden en hun steden ontwikkelde de Hanze zich langzaam tot een stedelijk verbond.Hanzejaar Zutphen

Het programma verkent hoe kooplieden en steden zich wapenden tegen risico’s als verlies, conflict en epidemieën. Hun correspondentie biedt verrassende inzichten in persoonlijke en zakelijke strategieën. Ondanks wereldse belangen, bleef religie mede hun denkkader bepalen. Conflictmanagement is een moderne term, maar ook binnen de Hanze was het al een vak apart. De Deense koning garandeerde Nederlandse Hanzesteden een veilige marktplaats aan de Øresund, maar inde in ruil natuurlijk wel belasting. Een schijnbaar logische oplossing als standaardmaten bleek niet zo eenvoudig uitvoerbaar. Ondanks het klassieke beeld van koggen met bolle zeilen, vond veel vervoer via de weg plaats. Het Viabundus-project brengt landroutes in kaart en combineert deze met data over handelsvolumes.

Het Middeleeuwen Symposium geeft zowel jonge onderzoekers als internationale experts het woord en richt zich op geschiedenis-liefhebbers, professionals en studenten. Er is voldoende tijd voor vragen, discussie en kennismaking. De key-note wordt verzorgd door Dr. Carsten Jahnke (Universiteit Kopenhagen). Op 29 juni biedt de collegetour (volgeboekt) naar wens extra historische inspiratie.